zelfstandigenaftrek - Heylo

Deel

Wanneer kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek?

Om u als zzp’er of ondernemer in het mkb financieel te ondersteunen, is de zelfstandigenaftrek in het leven geroepen. Dit is een aftrekpost waardoor uw belastingaangifte financieel voordeliger voor u uitvalt.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat u van uw winst mag aftrekken, zodat u uiteindelijk over een lager bedrag inkomstenbelasting hoeft te doen.

Welke voorwaarden gelden voor deze aftrekpost?

Om gebruik te kunnen maken van deze aftrekpost, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  2. U voldoet aan het urencriterium, dat door de Belastingdienst is vastgesteld. Dit betekent dat u in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteedt. 1.225 is ongeveer 24 uur per week werken, zonder vakantie. Het gaat niet alleen om de uren die u in rekening kan brengen bij uw opdrachtgevers. Ook de uren die u besteedt aan bijvoorbeeld acquisitie, woon-werkverkeer, uw website, aankoop bedrijfsmiddelen en administratie vallen hieronder.

Daarnaast geldt dat:

  • U geen zelfstandigenaftrek ontvangt over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde;
  • De aftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

De hoogte van het bedrag van deze aftrekpost wordt elk kalenderjaar opnieuw bepaald. In 2019 was dit bedrag €7280, in 2020 is dit bedrag €7030.

Deze aftrekpost wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd. Hierdoor wordt het totaalbedrag elk jaar €250 minder.

 

Toepassen zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek past u toe bij de jaarlijkse belastingaangifte. Hier geeft u aan hoe hoog uw inkomen is geweest in het afgelopen jaar.

 

Welke aftrekposten zijn er nog meer?

De zelfstandigenaftrek is slechts één aftrekpost waar u als ondernemer (eventueel) gebruik van kunt maken. In dit artikel benoemen we meer aftrekposten.

Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.