premie - administratie kantoor HEYLO

Deel

Bijdrage Zvw en Premie volksverzekeringen als ondernemer betalen

Als medewerker in loondienst worden premies automatisch ingehouden op uw loon. Maar er zijn ook situaties waarin u zélf bepaalde premies betaalt. U ontvangt dan een (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst. In dit artikel leggen we u uit hoe deze premie voor u als ondernemer wordt berekend en waar u rekening mee moet houden.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verplicht voor iedereen met een inkomen. Deze bijdrage is een bijdrage die u of uw werkgever/uitkeringsinstantie – naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar – betaalt voor de zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage.

Het percentage van de Zvw wijzigt elk jaar. Vanaf 2023 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

werkgeversheffing Zvw: 6,68% (dit was 6,75% in 2022)

Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen

Iedereen die in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, betaalt premie voor de volksverzekeringen. Als ondernemer betaalt u deze premie via uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hoeveel u in een bepaald jaar moet betalen hangt af van: het maximumbedrag waarover de premies worden berekend, de tarieven die in dat jaar gelden voor de verschillende premies en uw leeftijd.

Voor een actueel overzicht van de tarieven kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Waarom ontvang ik een voorlopige aanslag?

Normaliter worden deze premies verrekend met uw belastingaangifte. Wanneer u bijvoorbeeld in 2023 belastingaangifte doet over het kalenderjaar 2022, ontvangt u in 2023 een definitieve aanslag. Het kan zijn dat u geld terugkrijgt of juist nog bij moet leggen.

Het is echter ook mogelijk dat u een voorlopige aanslag voor de Zvw en Premie volksverzekeringen ontvangt. De Belastingdienst heeft dan een inschatting gemaakt van het bedrag dat u zou moeten betalen over het nieuwe kalenderjaar. Dit bedrag betaalt u vervolgens al vooruit voor dat kalenderjaar. U ontvangt dan bijvoorbeeld begin 2023 een voorlopige aanslag met een inschatting wat u in dit kalenderjaar zou moeten betalen aan premies. In 2024 wordt dit pas verrekend met uw daadwerkelijke belastingaangifte. Indien u achteraf teveel of te weinig blijkt te hebben betaald, wordt dit dus in 2024 pas duidelijk. U betaalt in dit geval dus vooruit.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Als ondernemer kan de belastingaangifte een complexe zaak worden. Indien u ervan verzekerd wilt zijn dat dit goed gebeurd, kunt u ervoor kiezen om dit uit te besteden aan een belasting- en of administratiekantoor. Administratiekantoor Heylo is gespecialiseerd in belastingaangiftes voor ondernemers en helpt u graag!

Meer informatie over onze dienstverlening t.a.v. belastingaangiftes kunt u hier lezen.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.