investeringsaftrek - Administratiekantoor Heylo Elst

Deel

Hoe werkt de investeringsaftrek voor ondernemers?

Maximaliseer uw bedrijfspotentieel met investeringsaftrek.

Als ondernemer is het essentieel om voortdurend te investeren in uw bedrijf om groei en succes te realiseren. De investeringsaftrek kan hieraan bijdragen. De investeringsaftrek is een stimuleringsmaatregel van de overheid, om ondernemers aan te moedigen te investeren in hun ondernemingen. In dit artikel zullen we de investeringsaftrek verder toelichten. Welke soorten  bestaan er en wat zijn de voordelen van deze aftrekpost? Administratiekantoor Heylo ligt het graag verder toe.

Wat is de investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is een fiscale stimuleringsmaatregel die ondernemers de mogelijkheid biedt om een deel van het geïnvesteerde bedrag in bedrijfsmiddelen af te trekken van hun belastbare winst. Dit betekent dat ondernemers minder belasting hoeven te betalen over het bedrag dat ze hebben geïnvesteerd. De investeringsaftrek kan een aanzienlijk voordeel opleveren en kan de financiële lasten van nieuwe investeringen helpen verlichten.

Soorten investeringsaftrek

Nederland kent drie soorten investeringsaftrek. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.

  1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): Deze vorm is bedoeld voor ondernemers die in een jaar een bepaald bedrag hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de aftrek hangt af van het totale investeringsbedrag en kan variëren afhankelijk van de landelijke wetgeving.
  2. Energie-investeringsaftrek (EIA): Deze aftrek is gericht op ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben erkend als energie-investeringen. Door te investeren in energie-efficiënte technologieën kunnen ondernemers niet alleen profiteren van fiscale voordelen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst. Deze aftrekpost kan worden gecombineerd met de KIA maar niet met de MIA.
  3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Deze stimuleringsmaatregelen zijn gericht op ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Ondernemingen kunnen profiteren van een extra aftrekpost en versnelde afschrijvingen, waardoor de investeringskosten worden verlaagd. De milieu-investeringsaftrek kan worden gecombineerd met de KIA.

Desinvesteringsbijtelling

Hebt u bedrijfsmiddelen vervreemd (onder andere verkocht of geschonken) waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling.

Meer aftrekposten voor ondernemers

Er zijn meer soorten aftrekposten waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Deze kunnen u veel fiscaal voordeel opleveren. Voor een overzicht van meer aftrekposten kijk hier.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.