Bonusgeld van de bonusregeling

Deel

Bonussen en een bonusregeling: hoe regelt u dit?

Sommige werkgevers kiezen voor een bonusregeling om uit te keren aan werknemers. Zo kunt u uw personeel een beloning geven voor prestaties of het harde werk dat ze leveren. Hoe werken deze bonussen precies, en wat zegt de wet- en regelgeving omtrent een bonusregeling?

Wat is een bonus precies?

Bij een bonus is er sprake van een extra uitkering bovenop het algemene loon dat een werknemer ontvangt. Deze bonus wordt in de meeste gevallen uitgegeven als beloning voor prestaties of voor hard werk binnen het bedrijf. Het uitgeven van bonussen kent geen verplichting en is dus optioneel. Er zijn verschillende soorten bonussen:

  • Prestatiebonus: Een werknemer heeft een bepaalde prestatie behaald binnen het bedrijf of een project, en wordt hiervoor beloond.
  • Teambonus: Een team wordt beloond voor hun harde werk binnen een project.
  • Winstdeling: Een werknemer brengt een bepaalde soort winst op, en krijgt een percentage van die winst als bonus.
  • Overige bonussen: Bonussen die niet in de vorm van salaris worden geleverd, zoals het uitgeven van cadeau’s.

Wat is een bonusregeling?

In een bonusregeling staat vast wat de regeling is rondom het ontvangen en uitgeven van bonussen aan werknemers, waarbij bonussen dus vast zitten aan een systeem. Hierbij kan vastgelegd worden welke doelen men moet behalen om bepaalde bonussen te kunnen ontvangen. Bij een bonusregeling moet u letten op de volgende punten:

  • Specifieke doelen: Het doel – wat leidt tot het ontvangen van een bonus – moet zo specifiek mogelijk benoemt worden, om miscommunicatie bij mogelijk ontvangst van een bonus te voorkomen.
  • Bedragslimiet: Zorg ervoor dat er, mits dit toepasselijk is, een limiet aan winst is aangegeven binnen de bonusregeling. Zo voorkomt u dat u verplicht een bedrag moet uitbetalen buiten uw budget.
  • Onderscheid tussen werkweek: Sommige werknemers werken fulltime, en andere parttime. Bij bonussen mag hier geen onderscheid in gemaakt worden, zoals bij het stellen van doelen die alleen door parttimers vervuld kunnen worden. Dit is niet objectief te rechtvaardigen, en dus niet toegestaan.

Het is belangrijk om een bonusregeling op te stellen waarbij alle afspraken duidelijk en uitgebreid vermeld zijn, om miscommunicatie tussen werkgever en werknemer te voorkomen.

Betaalt een medewerker belasting over bonus?

Bonussen die op jaarbasis minder dan €2.400 bedragen, kunnen zonder belasting worden uitgekeerd. Deze bonus valt dan onder de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (wkr). Omdat een bonus niet onder het loon valt, valt hier ook geen loonheffingskorting op. Dat betekent wel dat er meer belasting ingenomen kan worden, wat hoger is dan bij het salaris. Inkomen dat onder de €73.031 zit, kent een belastingtarief van 36,93%. Dit houdt in dat 36,93% van het totale inkomen wordt ingenomen, waaronder ook de ontvangen bonus

Meer weten over de voornoemde loonheffingskorting? Bekijk dan het artikel “Loonbelasting: de basis“.

Wat zegt de wet- en regelgeving rondom de bonussen?

Bij het uitgeven van bonussen en het opstellen van een bonusregeling is het belangrijk om de wet- en regelgeving hiervan op correcte wijze op te volgen. Zo moet u rekening houden met de volgende wetten- en regelgevingen:

  • Wet op het Financieel Toezicht (wft): Ook binnen de financiële sector gelden regels rondom het uitgeven van bonussen, en extra geldende eisen hiervan.
  • Wet van gelijke behandeling: Het is niet toegestaan om werknemers apart te behandelen op basis van persoonlijke factoren, zoals bij het uitgeven van bonussen en het onderscheid tussen full- en parttimers hierbij.

Door de wet- en regelgeving nauw in de gaten te houden en deze na te leven voorkomt u problematiek binnen uw bonusregeling, en tussen werkgever en werknemer.

Benieuwd naar wat Administratiekantoor Heylo voor u kan betekenen binnen het kader van een bonusregeling of de administratie en boekhouding hiervan? Bekijk hier onze diensten.