Persoon op bank leest de transitievergoeding door

Deel

Wat is een transitievergoeding?

Als werkgever kunt u een werknemer niet zomaar ontslaan. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de redenen voor het ontslag zijn er regels verbonden aan het ontslaan van de werknemer. Naast opzegtermijn en eventueel een opzegverbod kunt u ook te maken krijgen met een transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Als u als werkgever het initiatief neemt om uw werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, heeft hij recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als buffer voor uw werknemer, zoals hij of zij bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen.

Wanneer heeft de werknemer recht op transitievergoeding?

Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. Voor elke werknemer geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Ook wanneer u een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk beëindigd, kunt u te maken krijgen met een transitievergoeding. Dit heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 uitgesproken. Deze vergoeding wordt naar rato berekend.

Voor een gedeeltelijke transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden:

 • De gedeeltelijke beëindiging is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer verliest minimaal 20% van zijn arbeidsuren.
 • Het verlies aan arbeidsuren is naar verwachting blijvend.

Wanneer heeft de werknemer geen recht op transitievergoeding?

Er zijn ook situaties waarin u bij ontslag geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen:

 • Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. U kunt dan samen met uw werknemer afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding.
 • Als uw werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde.
 • Als uw werknemer bij het ontslag nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
 • Als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen.
 • Als de leeftijd van uw werknemer bij ontslag hoger is dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen.
 • Bij faillissement, surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.
 • Als in de cao een afwijkende voorziening is getroffen.
 • Als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

Hoogte transitievergoeding berekenen

Vanaf 1 januari 2020 heeft u vanaf de eerste dag van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als u in uw proeftijd wordt ontslagen. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Meer informatie over de berekening van de transitievergoeding kunt u op de website van Rijksoverheid lezen.

Advies nodig bij ontslaan werknemer?

Bent u genoodzaakt om een werknemer te ontslaan? Of twijfelt u of dit daadwerkelijk de beste keuze is? Administratiekantoor Heylo adviseert u graag bij uw situatie. Ook kunnen wij u helpen met het administratief in order maken van het ontslag.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.