persoon die arbeidsovereenkomst vasthoudt - Heylo

Deel

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan? 

Als u een werknemer in dienst neemt stelt u een arbeids­overeenkomst op. Deze overeenkomst bevat de afspraken tussen u en uw werknemer. Behalve het opnemen van de aanvang en duur van de arbeidsovereenkomst, de functie, het loon en de arbeidsduur per week of per maand zijn er nog een aantal andere zaken belangrijk om op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Lees in dit kennisbankartikel meer over deze belangrijke onderdelen.

4 elementen van een arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als deze overeenkomst vier elementen bevat:

 1. De werknemer verricht arbeid voor de werkgever.
 2. De arbeid wordt persoonlijk verricht (werknemer kan zich dus niet laten vervangen).
 3. De werknemer ontvangt daarvoor loon.
 4. De werknemer verricht zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de werkgever.

Daarnaast bent u verplicht om ten minste de volgende gegevens schriftelijk te bevestigen aan de werknemer:

 • de naam en woonplaats van de werkgever en werknemer;
 • de plaats van de verrichting van de werkzaamheden;
 • de functie of aard van het werk;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van de proeftijd;
 • de hoogte van de vakantietoeslag;
 • het aantal vakantiedagen;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeids­overeenkomst is er in verschillende soorten en maten. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een overeenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) en een overeenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract). Een populaire arbeids­overeenkomst voor bepaalde tijd is het jaarcontract. Zoals de naam al aangeeft is dit contract een jaar geldig. Uiterlijk een maand voor het contract afloopt laat u de werknemer weten of het contract wordt verlengd of niet. U mag een werknemer maximaal drie aansluitende tijdelijke contracten geven in drie jaar tijd. Daarna bent u verplicht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De arbeids­overeenkomst voor onbepaalde tijd staat ook wel bekend als vast contract. Deze overeenkomst bevat geen einddatum en loopt in principe eindeloos door. Een vast contract kunt u alleen opzeggen onder bepaalde voorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn in principe twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder primaire arbeidsvoorwaarden vallen over het algemeen loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een auto of laptop van de zaak, verlofregelingen, pensioen en reiskostenvergoedingen.

Proeftijd

Als een werknemer voor u gaat werken, dan kunt u als werkgever een proeftijd in de arbeidsovereenkomst opnemen. Deze proeftijd biedt zowel u als uw werknemer de mogelijkheid om te kijken of de andere partij aan de verwachting voldoet. Tijdens deze periode kunt u beiden de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Bij een tijdelijk contract van minder dan 6 maanden is een proeftijd echter niet toegestaan.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen u en uw werknemer, waarbij uw werknemer wordt beperkt in de arbeidsmogelijkheden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is dat uw werknemer gebonden is aan het beding, indien het beding aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een concurrentiebeding is niet toegestaan in contracten voor bepaalde tijd, ongeacht de duur van het contract.

Relatiebeding

Een relatiebeding is vergelijkbaar met een concurrentiebeding. Terwijl een concurrentiebeding zich doorgaans richt op verboden werkzaamheden bij een andere werkgever, ligt bij een relatiebeding de focus van het verbod op het onderhouden van zakelijke contacten met relaties van de oude werkgever.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moet zowel de werkgever als de werknemer rekening houden met een opzegtermijn. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen varieert, afhankelijk van de duur van het dienstverband, van 1 tot 4 maanden.

De cao

Als er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is, dan is zowel werknemer als werkgever gebonden aan de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst én de cao. Van een standaard-cao mag niet afgeweken worden.

Meer weten?

Dit zijn slecht een aantal belangrijke onderdelen die in een arbeidsovereenkomst moeten staan. Bij administratiekantoor Heylo ondersteunen we bedrijven en ondernemers bij alle administratieve werkzaamheden. Wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten? U bent welkom voor een kennismaking bij ons op kantoor. Natuurlijk kunt u ons ook bellen met eventuele vragen. Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.