loonbelasting

Deel

Loonbelasting: de basis

Heeft u personeel in dienst? Of bent u van plan om personeel aan te nemen? Dan bent u als werkgever verplicht om loonheffingen in te houden op het loon van uw werknemers. Namens de werknemer betaalt u de belasting aan de fiscus. In dit artikel leggen we uit wat loonbelasting is. Wilt u weten welke kosten er nog meer bij komen kijken als u personeel aanneemt? Lees het in dit artikel.

Wat is loonbelasting?

Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Het is een zogeheten voorbelasting. Uiteindelijk rekent ieder individu zelf af met de Belastingdienst middels de inkomstenbelasting. Daarnaast worden over het loon van werknemers sociale premies geheven. Juridisch gezien zijn dit twee verschillende soorten heffingen. De loonbelasting is een belasting en is daarmee een algemeen middel tot overheidsfinanciering. Sociale premies zijn daarentegen bedoeld om sociale verzekeringen te financieren.

Directe belasting

Het feit dat bij de Nederlandse loonbelasting de belastingplichtige (de werknemer) verschilt van de inhoudingsplichtige (de werkgever) doet niet af aan het directe karakter van de belasting. Juridisch gezien is en blijft de werknemer in beginsel de belastingplichtige, ook al is het iemand anders (de werkgever) die namens hem de loonbelasting afdraagt aan de fiscus.

Voorheffing

In Nederland werkt de loonbelasting normaliter als een voorheffing op de inkomstenbelasting. De ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Heeft de belastingplichtige geen andere inkomsten dan loon, dan zal de belastingplichtige in de regel geen extra inkomstenbelasting verschuldigd zijn. De belastingplichtige kan onder omstandigheden zelfs een teruggaaf van belasting tegemoet zien omdat de inkomstenbelasting meer persoonlijke aftrekmogelijkheden en vrijstellingen biedt dan de loonbelasting. Het loonbegrip zelf is voor de Nederlandse inkomstenbelasting en de Nederlandse loonbelasting nagenoeg geheel gelijk aan elkaar.

Advies of uitbesteden?

Wilt u weten u meer weten over het in dienst nemen van personeel? Of wilt u administratieve taken omtrent het aannemen van personeel uitbesteden? Neem gerust contact met ons op. Wij kijken kritisch mee naar uw financiële situatie en maken op basis hiervan een maatwerk plan van aanpak voor u.