auto van de ondernemer- Heylo

Deel

Auto van de zaak: wel of niet gunstig?

Het is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen: zet ik de auto op de zaak, of rijd ik hem privé? We zetten daarom de voor- en nadelen voor u op een rij. Voor de IB-ondernemer vormt de auto in beginsel keuzevermogen. U mag dus zelf bepalen of de auto zakelijk of privévermogen is. Iedere keuze heeft voor- en nadelen. Het antwoord op deze vragen is bijvoorbeeld afhankelijk van de volgende zaken:

 • De hoogte van de afschrijving.
 • De onderhouds- en verzekeringskosten.
 • De motorrijtuigenbelasting.
 • De financieringskosten.
 • Het bijtellingspercentage van de auto.
 • Het aantal te rijden privé en zakelijke kilometers.
 • De btw-gevolgen.

Zakelijk rijden

Voordelen

 • De aanschaf en alle kosten worden betaald door de onderneming. Deze kosten en de jaarlijkse afschrijving komen ten laste van de winst. Het gaat niet alleen om de kosten van onderhoud, brandstof en verzekering, maar ook om parkeer- en waskosten.
 • De btw over de aanschaf en exploitatie van de auto kan als voordruk in aftrek worden gebracht. Verricht de onderneming naast btw-belaste prestaties ook vrijgestelde prestaties, dan vindt de aftrek plaats in de verhouding van belaste omzet en totale omzet.
 • Door de aftrekbaarheid van de btw over de aanschaf is de financieringsbehoefte lager.

Nadelen

 • Bij de verkoop van de auto realiseert de onderneming mogelijk een belaste winst.
 • De onderneming betaalt btw over de waarde van het privégebruik van de auto.
 • U krijgt te maken met een bijtelling voor privégebruik. Voor een IB-ondernemer (vof, eenmanszaak of maatschap) loopt dat via de inkomstenbelasting. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm, maar nooit meer dan het bedrag dat in dat jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Bijtelling

Wanneer u de auto op de zaak rijdt, maar ook af en toe privé gebruikt, houdt u rekening met bijtelling.

Let op deze uitzonderingen!

 • Als u op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt, dan bent u verplicht om de auto tot uw ondernemingsvermogen te rekenen.
 • Voor auto’s die ouder zijn dan 15 jaar geldt een bijtellingspercentage van 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer.

De standaard bijtelling is 22% van de cataloguswaarde inclusief btw en bpm. Sinds 2017 wordt onderscheid gemaakt tussen zero-emissie voertuigen en andere voertuigen. Voor andere voertuigen dan zero-emissie voertuigen, die in of na 2017 op kenteken zijn gezet, geldt een bijtelling van 22%. Voor zero-emissie voertuigen gelden de volgende percentages:

jaar verlaagde bijtelling tot maximaal overige bijtelling
2026 n.v.t. n.v.t. 22%
2025 17% €30.000 22%
2024 16% €30.000 22%
2023/td> 16% €30.000 22%
2022 16% €35.000 22%
2021 12% €40.000 22%
2020 8% €45.000 22%
2019 4% €50.000 22%
2017&2018 4%

Tot en met 2016 golden verschillende verlaagde bijtellingspercentages, afhankelijk van de uitstoot van de auto. Auto’s die voor 2017 op kenteken zijn gezet en waarvoor een verlaagde bijtelling gold, vallen na 60 maanden onder het destijds geldende reguliere bijtellingspercentage van 25 en dus niet onder de huidige bijtelling van 22%.

Voordelen

 • De auto blijft uw privé-eigendom.
 • Er is bij verkoop geen sprake van belaste winst.
 • Er is geen bijtelling voor het privégebruik van uw auto.
 • De onderneming kan u een onbelaste onkostenvergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer betalen. Deze vergoeding komt ten laste van de winst van de onderneming.

Nadelen

 • De aanschaf- en overige kosten betaalt u zelf.
 • De autokosten zijn niet aftrekbaar van de winst van de onderneming. Dat geldt overigens wel voor de onkostenvergoeding die u ontvangt voor uw zakelijke kilometers. Uiteraard kunt u de afschrijving van uw auto niet in mindering brengen op de winst van de onderneming.
 • De btw op de aanschaf en op de autokosten is niet verrekenbaar.

Auto privé met btw op de zaak

Het is mogelijk om een auto voor de inkomstenbelasting als privévermogen aan te merken en voor de btw als zakelijk. De autokosten komen niet ten laste van de winst, behoudens een vergoeding van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Wel heeft u recht op aftrek van de btw die drukt op de aanschaf en de overige kosten van de auto. Daar staat tegenover dat over de waarde van het privégebruik btw betaald moet worden. Let wel op! Als de onderneming (vrijwel) alle kosten van uw privéauto aan u vergoedt, dan kan de Belastingdienst uw auto alsnog als auto van de zaak aanmerken.

Nu u de voor- en nadelen weet, zult u zelf moeten kiezen. Door alle variabelen is het doorrekenen van uw specifieke situatie het handigste. Over het algemeen zullen de verschillen klein zijn, maar er zijn een paar situaties waarbij het verschil groter is. Bijvoorbeeld bij een auto met een laag bijtellingspercentage, zoals een elektrische auto, of bij een zuinige auto met een lage afschrijving.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.