iemand die het vof contract ondertekent

Deel

Wat staat er in een VOF contract?

De VOF (vennootschap onder firma) is een rechtsvorm waarbij twee of meer (rechts)personen onder een gemeenschappelijke naam een onderneming drijven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de BV is de VOF zelf geen zogenaamde rechtspersoon. Dit houdt in dat schuldeisers zich zowel op het vermogen van de VOF als op het privé-vermogen van de vennoten kunnen verhalen. Des te belangrijker dus om afspraken die binnen de VOF gelden goed vast te leggen. Dit kan worden gedaan middels een contract, oftewel een vennootschapsovereenkomst.

Wat wordt in een VOF contract vastgelegd?

Een VOF contract schept duidelijkheid tussen de vennoten, beschermt de continuïteit van de VOF en voorkomt conflictsituaties. Het opstellen van dit contract helpt u nu alvast na te denken over de toekomst. Er bestaat geen vereist stramien voor het contract. Als vennoten heeft u veel vrijheid als het gaat om wat u op welke manier vast wilt leggen.

Zaken die u in een vennootschapscontract kunt opnemen zijn bijvoorbeeld:

 • Oprichting van de VOF
 • Overzicht van alle vennoten
 • Algemene doelstellingen
 • Looptijd, is deze onbepaald of bepaald?
 • Inbreng door de vennoten in de vorm van goederen, geld of andere zaken.
 • Bevoegdheden van de vennoten, bijvoorbeeld wanneer contracten moeten worden ondertekend.
 • Winst- en verliesverdeling
 • Aansprakelijkheid
 • Contracten met klanten
 • Eventuele gevolgen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Omgang met conflicten
 • Wat gebeurt er als de VOF wordt opgeheven?
 • Wat gebeurt er wanneer nieuwe vennoten zich bij de VOF aansluiten?
 • Concurrentiebeding

Is een vennootschapsovereenkomst verplicht?

Een vennootschapsovereenkomst is verplicht als je rechtsgeldig een VOF wilt oprichten. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Het is niet verplicht om dit contract bij de notaris te laten vastleggen. Het is een zogeheten onderhandse akte. We raden echter aan om de vennootschapsovereenkomst schriftelijk op te stellen, omdat het hierdoor voor alle vennoten gemakkelijker is om hierop terug te vallen.

Vennootschapscontract laten opstellen?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een VOF contract? Administratiekantoor Heylo kan u hierbij ondersteunen. Onze Ondernemershulp dienst is op deze en meer vragen ingericht. Neem gerust contact met ons op bij vragen of als u ondersteuning zoekt.

VOF of BV oprichten?

Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf starten of gezamenlijk verdergaan? U heeft dan de keuze tussen verschillende rechtsvormen. Twijfelt u nog tussen een VOF of BV? In dit artikel hebben we de verschillen tussen een VOF en een BV overzichtelijk  op een rijtje gezet.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.