Winst- en verliesrekening - Heylo

Deel

Wat is een winst- en verliesrekening?

In Nederland bent u als ondernemer verplicht om jaarlijks een winst- en verliesrekening op te stellen. De winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening, vormt samen met de balans van uw onderneming de <jaarrekening. U kunt er van aflezen hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Heeft u het afgelopen jaar winst of verlies gemaakt? Lees er meer over in dit kennisbank artikel.

Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht van opbrengsten en uitgaven van een onderneming. Het is het financiële huishoudboekje over een tijdvak, meestal een jaar.  U maakt een optelsom van alle opbrengsten verminderd met de kosten in uw zaak.

Hoe maakt u een resultatenrekening?

Net als een balans kent een verlies- en winstrekening ook een debet en een creditzijde. Op de creditzijde staat de omzet, en indien het geval ook het verlies bedrag. Op de debetzijde staat de kostprijs van de inkopen en de kosten (personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten en afschrijvingen) en indien het geval, de winst.

Elke resultatenrekening bestaat uit twee delen:

  1. De totale omzet
  2. De totale kosten

Als u de kosten van de omzet aftrekt, komt u uit op de winst of het verlies.

Waarom is een winst- en verliesrekening belangrijk?

Aan het opstellen van deze rekening zit een aantal voordelen. Ten eerste geeft het u financieel inzicht. Maar daarnaast kunt u er nog veel meer gegevens uithalen, mits u de cijfers op de juiste manier interpreteert. Misschien zijn de onderhoudskosten wel heel erg laag. Dit kan iets positiefs zijn, maar kan ook betekenen dat er niet aan onderhoud gedacht is. Of de ziekteverzuimkosten zijn heel hoog, wat kan betekenen dat de tevredenheid onder werknemers laag is. Bovendien is het goed als u de resultatenrekening van verschillende periodes met elkaar vergelijkt. Aanzienlijke verschillen kunnen namelijk problemen binnen de organisatie aanduiden.

Hulp nodig bij het opstellen van een resultatenrekening?

Twijfels over uw winst- en verliesrekening of is uw balans complex? Laat uw opgestelde resultatenrekening en balans dan bij ons controleren. Administratiekantoor Heylo kan u helpen en adviseren. Wij zijn gespecialiseerd in administratie en belastinghulp voor zzp’ers en mkb’ers, Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.