uitleg over de balansrekening - Administratiekantoor Heylo

Deel

Wat is een balansrekening?

De balansrekening is onderdeel van de jaarrekening die aan het einde van het jaar opgesteld moet worden voor de belastingaangifte van de inkomstenbelasting. In dit artikel leggen we uit wat er in een balansrekening moet worden opgenomen en hoe u dit document gebruikt.

Wat is een balansrekening?

Een balansrekening is een grootboekrekening met een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en van schulden en eigen vermogen aan de andere kant. Aan beide kanten zijn balansposten opgenomen.

De balansrekening bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn. De linker- en rechterkant van een balans komen opgeteld op hetzelfde bedrag uit. De term “balans” doelt op dit evenwicht.

De doelstelling van de balans

Zoals bij alle financiële overzichten is ook de doelstelling bij de balans om controle te hebben. Inzicht krijgen in de organisatie en daar waar nodig op inspelen om verbeteringen te realiseren. Aan de hand van een balansrekening kan een indicatie verkregen worden over de financiële situatie van een bedrijf op een bepaalde datum, meestal is dit 31 december. Deze momentopname geeft een duidelijk beeld over hoe het bedrijf er financieel voorstaat.

In een balans streeft u naar een evenwichtige verdeling tussen bezittingen en vermogen. Maar waarom is deze balans zo belangrijk?

Doel van de balans is om met zo min mogelijk kapitaal/activa (de waarde van de gebouwen, inventaris, voorraad) te werken. Waarom? Iedereen die kapitaal investeert eist rendement. Denk aan een bank die een lening verstrekt en daarvoor rente wil ontvangen of een aandeelhouder die investeert voor het dividend dat hij verwacht. Doelstelling van de balans is dus zo min mogelijk aan waarde te “benutten” met een zo hoog mogelijke winst.

Wat staat er op een balansrekening

Debet
De linkerkant van de balans heet ook wel debet. Aan de debetzijde zijn alle activa te vinden. De middelen waarmee de activa gefinancierd zijn. Hier staan bezittingen, zoals geld, goederen en tegoeden. Denk aan een auto van de zaak of het gebouw. Dat is allemaal onderdeel van vaste activa. Bovendien vind je aan deze kant ook de vlottende activa. Hieronder valt bijvoorbeeld je voorraad of debiteuren.

Credit

De rechterkant is de creditzijde. Aan deze staat het eigen vermogen. Dit kun je zien als het bedrag dat eigenaars zelf investeren in het bedrijf. Daarnaast hoort het vreemd vermogen aan deze kant van de balans. Je verdeelt het vreemd vermogen onder in kort- en lang. Onder lang valt bijvoorbeeld de lening van je pand. Het kort vreemd vermogen bestaat uit korte schulden zoals crediteuren. Deze twee posten aan de rechterkant noem je samen ook wel passiva

Het verschil tussen je activa en passiva is je eigen vermogen. Dit kan positief of negatief zijn. Daarbij zet je het eigen vermogen rechts onder je passiva, zodat jouw balans altijd in evenwicht is.

Een voorbeeld van een simpele balans:

Debet (activa) Credit (passiva)
Vaste activa Eigen vermogen
Bedrijfspand € 350.000 Eigen vermogen € 250.000
Bedrijfsauto €50.000> Reserves
Vlottende activa Lang vreemd vermogen
Voorraad €   25.000 Hypotheek € 200.000
Banksaldo €   75.000 Kort vreemd vermogen
Debiteuren €   15.000 Crediteuren €   65.000
Totaal € 515.000 Totaal  € 515.000

Is het opstellen van een balansrekening verplicht?

Als zzp’er of ondernemer is het vanaf de start van je onderneming verplicht om een boekhouding bij te houden. De balans is onderdeel van de jaarrekening die aan het einde van het jaar opgesteld moet worden voor de belastingaangifte van de inkomstenbelasting. De balansrekening is dus (i.c.m. de winst- en verliesrekening) verplicht.

Meer weten over de jaarrekening? Lees dan ook dit kennisbank artikel.

Hoe maakt u een balansrekening?

Een beginbalans maken is lastig, maar nog lastiger is het om een balans te maken van een draaiende onderneming. Zaken als voorraad, liquide middelen of andere posten veranderen vrijwel dagelijks. Hierdoor kan het maken van een balans vrij complex, foutgevoelig en tijdsintensief zijn.

Boekhoudprogramma’s zijn hierbij een uitkomst. De software helpt u bij het maken van een resultatenrekening in een veilige online omgeving en kan veel berekeningen automatisch doorvoeren.

Hulp nodig bij het opstellen van een balans?

Twijfels of dit goed gaat en uw balans helemaal klopt, of is uw balans complex? Laat uw opgestelde balans dan door een ervaren administratiekantoor opstellen of controleren.

Administratiekantoor Heylo kan u helpen en adviseren. Wij zijn gespecialiseerd in administratie en belastinghulp voor zzp’ers en mkb’ers, Bekijk onze diensten hier of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.