Werkers die zonnepanelen aan het leggen zijn - Heylo

Deel

Zonnepanelen, een goede investering?

Er zijn meerdere redenen om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen leveren schone energie en dragen bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Bovendien maken zonnepanelen u minder afhankelijk van de energieleveranciers en leveren meer op dan spaargeld op de bank. Op welke aspecten moet u letten wanneer u overweegt om te investeren in zonnepanelen?

Stroom terugleveren

Een van de redenen waarom zonnepanelen interessant zijn is de mogelijkheid om de opgewekte stroom terug te leveren aan de energieleveranciers. Voor de geleverde stroom ontvangt de exploitant van de zonnepanelen een vergoeding. Momenteel geldt een salderingsregeling, waarbij de geleverde stroom wordt verrekend met de afgenomen stroom. Per saldo wordt alleen de meer afgenomen stroom betaald aan de energieleverancier.

Verbruik (kWh) Energiebelasting tarief per kWh Opslag duurzame energie
0 – 10.000 € 0,03679 € 0,0305
10.000 – 50.000 € 0,04361 € 0,0418
50.000 – 10 miljoen € 0,01189 € 0,0229
>10 miljoen, niet zakelijk € 0,00114 € 0,0005
>10 miljoen, zakelijk € 0,00057 € 0,0005

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat vanaf 2023 geleidelijk een einde maakt aan de salderingsregeling. Voor het deel van de teruggeleverde stroom die niet onder de salderingsregeling valt, betaalt het energiebedrijf een vergoeding per kWh. Die vergoeding ligt lager dan de prijs die betaald moet worden bij de afname van stroom van het energiebedrijf.

Rendementsberekening

Het rendement op de investering in zonnepanelen is uiteraard een belangrijke factor. Ga op basis van uw huidige energierekening na hoeveel kWh u kunt besparen en wat deze besparing oplevert. Niet alle kWh’s leveren evenveel op: bij een verbruik van meer dan 10.000 kWh c.q. 50.000 kWh wordt de besparing minder door de lagere belasting op het verbruik.

Gebruik na afschaffing salderingsregeling

Wanneer de salderingsregeling wordt afgeschaft, is het verstandig om de opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Dat kan door elektrische apparaten te gebruiken op het moment waarop de zon schijnt en zonne-energie wordt opgewekt. Een alternatief is het opslaan van de energie van zonnepanelen in een accu, om deze op een ander moment te kunnen gebruiken. Dat kan een thuisaccu zijn, maar eventueel kan ook de accucapaciteit van de elektrische auto gebruikt worden. Momenteel is het gebruik van opslagcapaciteit veelal nog niet rendabel. Door technologische vooruitgang zal de kwaliteit en het rendement flink verbeteren in de komende jaren.

Aanmelden zonnepanelen voor salderen

Om de met zonnepanelen opgewekte stroom te leveren moeten de zonnepanelen geregistreerd worden op energieleveren.nl, bij voorkeur voordat de installatie actief is. De netbeheerder controleert of de energiemeter geschikt is voor teruglevering van energie.

Zonnepanelen en btw

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU over de omzetbelasting volgt dat iemand recht heeft op aftrek van voorbelasting als hij als ondernemer handelt bij de aanschaf van een zaak en hij deze zaak gebruikt voor belaste handelingen. Een particulier, die zonnepanelen aanschaft om stroom te leveren aan het energiebedrijf, is ondernemer voor de omzetbelasting. Daarmee heeft hij recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op de aanschaf van de zonnepanelen. Met behulp van het formulier ‘Opgaaf Zonnepaneelhouders’ dient deze particulier zich als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst.

De ondernemer heeft vervolgens de keuze om al dan niet gebruik te maken van de kleineondernemersregeling (KOR). Wie kiest voor toepassing van de KOR doet één keer aangifte voor de teruggaaf van btw en de over het eerste jaar verschuldigde btw. De verschuldigde btw wordt forfaitair berekend aan de hand van de capaciteit van de zonnepanelen.

Wie niet kiest voor de KOR, krijgt elk kwartaal of elk jaar een aangifte uitgereikt en is verplicht om deze aangiften in te dienen en btw te voldoen over de opgewekte stroom. De keuze voor toepassing van de KOR geldt voor minimaal drie jaar. Zolang de KOR van toepassing is, komt btw op kosten van de zonnepanelen of op nieuwe investeringen niet voor teruggaaf van btw in aanmerking. De verplichte termijn van minimaal drie jaar geldt niet voor ondernemers die voor 2020 de KOR hebben toegepast en die automatisch zijn overgegaan naar de nieuwe KOR, die op 1 januari 2020 is ingegaan. Zij kunnen op ieder gewenst moment opzeggen via het formulier ‘Melding beëindiging omzetbelasting KOR’.

Hoogte aftrek voorbelasting

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen zonnepanelen die niet zijn opgenomen in de dakbedekking en geïntegreerde zonnepanelen. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen komt het hele btw-bedrag dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie in aftrek. Voor geïntegreerde zonnepanelen is dit anders. Deze panelen dienen niet alleen voor het opwekken van energie maar ook als dakbedekking. Dit laatste gebruik is privé. Daarvoor bestaat geen recht op aftrek. Dit deel van het gebruik wordt gesteld op 50%. De overige 50% van de voorbelasting komt voor 2/3 deel in aftrek. Per saldo komt bij geïntegreerde zonnepanelen 1/3 deel van de in rekening gebrachte btw als voorbelasting in aftrek.

Tip voor btw-ondernemers

Om te voorkomen dat een btw-ondernemer ieder tijdvak omzetbelasting moet afdragen over de geleverde energie, verdient het aanbeveling dat een niet-ondernemer de zonnepanelen aanschaft. Een mogelijke oplossing is het energiecontract en de factuur van de zonnepanelen op naam van de partner te laten zetten, mits deze geen btw-ondernemer is. Vervolgens kiest de partner bij de registratie als btw-ondernemer voor toepassing van de KOR.

Heeft u nog vragen over zonnepanelen of andere investeringen? Wij helpen ondernemers met ondernemersvragen en adviseren graag over stappen die u als ondernemer wilt nemen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Contact

Benieuwd wat Heylo voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.