onderneming starten door ondernemersplan - Heylo

Deel

Een onderneming starten

Wilt u een eigen onderneming starten, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Dan is dit artikel misschien een goed startpunt. We leggen uit hoe u een ondernemersplan kunt opstellen. Dit plan kan u helpen om structuur aan te brengen, zodat u weloverwogen belangrijke beslissingen kunt nemen.

Onderneming starten in 8 belangrijke stappen: ondernemersplan

 1. Marktonderzoek
 2. Een marketing- en verkoopplan
 3. Kostenplaatje
 4. Investeringsplan
 5. Liquiditeits- en financieringsplan/li>
 6. Kies een ondernemingsvorm
 7. Kies een bedrijfsnaam en huisstijl
 8. Regel de administratie

Stap 1: marktonderzoek

Natuurlijk begint u met het bedenken wat u precies wil doen voor uw onderneming. Welk product gaat u verkopen of welke dienst gaat u leveren. Wat is een redelijke prijs, en wat doen concurrenten. Als er geen concurrenten zijn kijk dan goed of er wel een markt is voor de producten die u verkoopt.

Stap 2: een marketing en verkoopplan

In een verkoop- en marketingplan beschrijft u hoe u uw producten aan de man gaat brengen. Wat is de route naar de markt? Houd hierbij vooral rekening met kosten voor het bouwen van een website, marketingactiviteiten en denk er over na of u dit zelf gaat doen, of uit handen geeft.

Stap 3: het kostenplaatje

Zorg dat alle kosten in beeld zijn. Aan de hand van de marktstrategie en prijsbepaling heeft u een beeld van de inkomsten. Zorg dat u ook de kosten in beeld krijgt. Dit is belangrijk om te weten of uw onderneming levensvatbaar is. Zorg dat u offertes aanvraagt van de verschillende diensten bij verschillende leveranciers, voor u een keuze maakt.

Stap 4: investeringsplan

Neem op wat al het materiaal is wat u nodig gaat hebben en wat dit gaat kosten. Gaat u deze kopen of huren, nieuw of gebruikt? Wanneer gaat u over tot aanschaf? Al deze vragen zijn belangrijk om te weten.

Stap 5: liquiditeits- en financieringsplan

De volgende stap is het opstellen van een liquiditeits- en financieringsplan. Het gaat niet alleen om het financieren van de investeringen, maar ook om het benodigde werkkapitaal. Het is van belang dat u zich realiseert dat er tijd overheen gaat voordat uw afnemers u betalen of voordat u voldoende afnemers hebt om de kosten van de onderneming te betalen. De kosten van de onderneming lopen door en u moet de tijd kunnen overbruggen. Tijdens het starten van de onderneming zullen de opbrengsten mogelijk niet voldoende zijn om te voorzien in uw levensonderhoud. Hoeveel werkkapitaal nodig is zal afhangen van het gekozen ondernemingsmodel. Het is van belang dat u diverse scenario’s doorrekent en daarbij niet te optimistisch bent. Het opzetten van een bedrijf vraagt vaak een langere adem dan vooraf gedacht.

Nadat u bepaald heeft hoeveel geld er nodig is, komt de vraag aan de orde of u dit met eigen middelen kunt financieren. Lukt dat niet en komt u tekort, dan moet u op zoek naar financiers die in u en uw plan geloven en bereid zijn het benodigde krediet te verstrekken. Hoe beter en gedetailleerder uw plan is, des te groter de kans dat investeerders of banken bereid zijn u te financieren. Mocht die bereidheid er niet zijn dan moet u zich afvragen waar dat aan ligt. Is het plan zo goed als u dacht of heeft u fouten gemaakt bij het opstellen of presenteren van het plan? Pas uw plan aan of heroverweeg eerder gemaakte keuzes. Misschien is de uitkomst dat u er beter niet aan kunt beginnen…

Stap 6: kies een ondernemingsvorm

Kloppen de plannen en is de financiering geregeld, dan is het nu tijd om een ondernemingsvorm te kiezen. Op basis van een risico-inventarisatie, kostenafweging en fiscale motieven kiest u er voor om al dan niet door middel van een rechtspersoon zaken te gaan doen. Als u geen rechtspersoon opricht dan betekent dit dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming. De stelregel is dat bij risico’s er al gauw een rechtspersoon wordt opgericht. Is de vorm voor uw onderneming gekozen en het bedrijf gestart, schrijf de onderneming dan in voordat u de markt opgaat.

Stap 7: kies een bedrijfsnaam en huisstijl

Het kiezen van een bedrijfsnaam voor uw onderneming die u wilt starten is natuurlijk belangrijk. Het is handig om alvast te kijken of een domeinnaam met de gekozen naam nog vrij is. Houdt hier rekening mee. Daarnaast is een passende huisstijl van belang, het ontwikkelen hiervan kunt u eventueel uitbesteden.

Stap 8: regel de administratie

Er zijn een aantal administratieve zaken die natuurlijk geregeld moeten worden voor het starten van uw onderneming:

 • Het aanvragen van een zakelijke rekening, voor het scheiden van werk en privé.
 • Het aanvragen van fiscale nummers bij de Belastingdienst.
 • Het opzetten en bijhouden van een loonadministratie wanneer u gaat werken als directeur van uw eigen bv of als u personeel aanneemt.
 • Het aanschaffen van een boekhoudpakket of het uitbesteden van de administratie. Zorg ervoor dat de inrichting van uw boekhouding aansluit bij uw bedrijfsvoering en uw bedrijfsplan.
 • Stel samen met een deskundige een risico-inventarisatie op en bepaal aan de hand daarvan welke verzekeringen u nodig heeft.
 • Stel leveringsvoorwaarden op en laat deze door een deskundige controleren. U kunt ervoor kiezen om uw leveringsvoorwaarden te deponeren bij de rechtbank of bij de Kamer van Koophandel. Verwijs in offertes en facturen naar uw leveringsvoorwaarden.

Wilt u hulp bij de administratie? Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier.

Wie wil starten met een onderneming moet rekening houden met een razendsnel veranderende wereld. Dit biedt kansen voor start-ups, maar brengt ook risico’s met zich mee. Tijd om mee te veranderen! Lees meer over de trends van 2022 in dit kennisbank artikel.